Наверх
Аккредитация в таможенных органах Украины

Згідно з українським законодавством, для ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємство зобов’язане пройти акредитацію. Акредитацією називається реєстрація й облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах.

Акредитація суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в митних органах за місцем її державної реєстрації, згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Особа, яка здійснює операції з товарами, для постановки на облік (акредитацію) подає в митні органи:

  1) два примірники картки обліку;
  2) електронну копію картки обліку;
  3) оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:

а) юридичні особи:

  — Витяг з установчих документів, який підтверджує право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);
  — Довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державний реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);

б) фізичні особи — підприємці:

  — Копію довідки про взяття на облік платника податків;

в) представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності:

  — свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території України, на яку поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, який здійснив реєстрацію);
  — довідку органів державної статистики про внесення представництва в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

Крім вище згаданого для набору облікової картки необхідно мати:

а) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
б) копії паспортів та довідок про ідентифікаційні номери керівника, головного бухгалтера та осіб, уповноважених для роботи з митницею;
в) відомості про банки, в яких знаходяться валютні та поточні рахунки (назва, код ЄДРПОУ, МФО);
г) відомості про податкову інспекцію (назва, код ЄДРПОУ).
д) договір доручення митного обслуговування підприємства.

Фахівці нашої компанії готові провести процедуру акредитації в термін 1-2 дні з моменту отримання від Вас всіх необхідних документів.